Rejestr wpłat


Brak wpłat przekraczających w jednym roku kwotę 10 000 złotych.