Rejestr wpłat

Brak wpłat przekraczających w jednym roku kwotę 10 000 złotych.